Nietypowy separator tysięczny

Kolejne pytanie, które pojawiło się w czasie szkolenia: tym razem chodziło o stworzenie w Excelu nietypowego separatora tysięcznego. Separatorem tysięcznym miał być znak plusa +

Liczba 1200 miała wyglądać tak: 1+200; liczba 3800 – tak: 3+800. Dodatkowo te liczby miały brać udział w obliczeniach, więc nie można było ich zapisywać jako tekstu.

[Czytaj dalej]

Jak zrobić indeks górny w legendzie i na osi wykresu?

zrzutJeden u uczestników szkolenia zadał mi takie ciekawe pytanie.
Z założenia w legendzie wykresu miały się pojawiać jednostki typu centymetr kwadratowy, albo sześcienny. Zwykłe formatowanie dwójki w zapisie cm2 nie zdawało egzaminu. W sformatowanej komórce dwójka była w indeksie górnym, ale już w legendzie i na osi wykresu, opartego na tak spreparowanych danych – znowu widać było paskudne spłaszczone cm2.

[Czytaj dalej]

Wizualizowanie wartości liczbowych – alternatywa dla wykresu

zrzut ekranu

Dzisiejsze zadanie: pokazać w eleganckiej formie graficznej (czyli zwizualizować) różnice między kwotami wydatków na poszczególne rodzaje produktów z poniższej tabeli.

W komórkach tabelki, zawierających wartości liczbowe, mają się pojawić kolumny wyglądające jak słupki wykresu.

[Czytaj dalej]

Mapa kolorów w Excelu

zrzut ekranuMam w tabeli Excela dane dotyczące liczby dniówek, przepracowanych w poszczególne miesiące ostatnich dziewięciu lat. Muszę zwizualizować te dane tak, aby było widać, kiedy jest duże obłożenie pracą (dużo przepracowanych dniówek), a kiedy jest na tyle mało zleceń, że można sobie zrobić urlop. Nie chcę robić wykresu do tej tabeli, bo wykres w tym przypadku może wyjść nieczytelnie. Rozwiązaniem jest formatowanie warunkowe Skale kolorów.

[Czytaj dalej]

Sygnalizowanie przekroczeń w tabeli

zrzut ekranuExcela można użyć do sygnalizowania formatowaniem komórek różnych „stanów alarmowych”, czyli przekroczeń granicznych wartości, progów podatkowych lub dat.

W tym tekście pokazuję, jak to zrobić za pomocą formuły, użytej w formatowaniu warunkowym. Dzięki niej będę mógł sformatować puste komórki na podstawie wartości, które są wpisane do sąsiednich komórek.

[Czytaj dalej]