Trasowanie (wektoryzacja) bitmapy w Adobe Illustrator

zrzut ekranu

W programach służących do opracowywania grafiki wektorowej, takich jak Corel DRAW czy Adobe Illustrator, dość często jesteśmy zmuszeni do przerobienia obrazka rastrowego na krzywe wektorowe.

W niniejszym tekście opisałem, jak krok po kroku ze schematycznie narysowanego drzewa w formacie GIF można uzyskać wiernie odrysowane drzewo w postaci ścieżek wektorowych.

[Czytaj dalej]

Narzędzia do ścieżek wektorowych

W w rodzinie programów Adobe (Photoshop, Illustrator i InDesign) do pracy ze ścieżkami wektorowymi zdefiniowano pięć narzędzi, z których każde wykonuje inną funkcję. Poniżej lista skrótów klawiszowych i krótki opis zastosowania narzędzia.

zrzut ekranu p – piórko (stalówka). Narzędzie do tworzenia nowych ścieżek wektorowych . Można nim tworzyć ścieżki wektorowe „kanciaste”, złożone z serii prostych odcinków (przez klikanie narzędziem w punkty, w których mają się łączyć odcinki)  lub kształty „miękkie”, złożone z serii łuków. W Adobe Illustrator jest to jedno z podstawowych narzędzi do tworzenia ścieżek, natomiast w Adobe Photoshop pełni funkcje pomocnicze między innymi do tworzenia precyzyjnych zaznaczeń.

28screenshot. + – piórko dodawanie punktów do istniejącej ścieżki

29screenshot. (minus) usuwanie punktów ze ścieżki

31screenshot. a – zaznaczanie i edycja punktów ścieżki

30screenshot. shift+c konwersja punktów, zmiana z ostrych na gładkie i z gładkich na ostre.