Narzędzia do ścieżek wektorowych

W w rodzinie programów Adobe (Photoshop, Illustrator i InDesign) do pracy ze ścieżkami wektorowymi zdefiniowano pięć narzędzi, z których każde wykonuje inną funkcję. Poniżej lista skrótów klawiszowych i krótki opis zastosowania narzędzia.

zrzut ekranu p – piórko (stalówka). Narzędzie do tworzenia nowych ścieżek wektorowych . Można nim tworzyć ścieżki wektorowe „kanciaste”, złożone z serii prostych odcinków (przez klikanie narzędziem w punkty, w których mają się łączyć odcinki)  lub kształty „miękkie”, złożone z serii łuków. W Adobe Illustrator jest to jedno z podstawowych narzędzi do tworzenia ścieżek, natomiast w Adobe Photoshop pełni funkcje pomocnicze między innymi do tworzenia precyzyjnych zaznaczeń.

28screenshot. + – piórko dodawanie punktów do istniejącej ścieżki

29screenshot. (minus) usuwanie punktów ze ścieżki

31screenshot. a – zaznaczanie i edycja punktów ścieżki

30screenshot. shift+c konwersja punktów, zmiana z ostrych na gładkie i z gładkich na ostre.

Skróty klawiszowe programu GIMP 2.8

gimpNarzędzia z Przybornika: Ctrl+B

R selekcja prostokatna

E selekcja eliptyczna

F lasso (selekcja odręczna, wielokątna)

U różdżka

Shift+O zaznaczanie obrazów na bazie podobnych kolorów

I inteligentne nożyce – zaznacza obszary używając dopasowania do krawędzi

B pióro, rysowanie i modyfikowanie ścieżek [Czytaj dalej]

Skróty klawiszowe programu MS PowerPoint

 • Ctrl-M dodawanie nowego slajdu
 • F5 pokaz slajdów
 • Shift+F5 – pokaz slajdów zaczynający się od bieżącego slajdu
 • prawy klawisz w czasie pokazu – dostęp do ukrytych slajdów, notatek i narzędzi do szkicowania
 • Ctrl+1 – wywołanie i chowanie okna zadań
 • Ctrl+G – siatka i prowadnice
 • Ctrl+D – duplikowanie obiektu (podobnie działa Ctrl+C + Ctrl+V albo przenoszenie myszką przy wciśniętym Ctrl) [Czytaj dalej]

Skróty klawiszowe programu Corel DRAW

 • Ctrl+PgUp / Ctrl+PgDn: zmiana kolejności zaznaczonych obiektów w stosie (o jeden poziom w górę lub w dół)
 • Shift+PgUp / Shift+PgDn: przenoszenie na przód/ do tyłu
 • w czasie podsuwania strzałkami: Shift-podwaja standardową odległość przenoszenia; Cltrl-skraca o połowę
 • w czasie obrotu: Shift pozwala na zmianę rozmiaru kształtu [Czytaj dalej]