Marginesy i dopełnienia w CSS

Przeglądając arkusze stylów na różnych stronach internetowych z pewnością widzieliście różnie zapisane wartości właściwości margin i padding (dopełnienie – margines wewnętrzny). Poniżej przedstawiam kilka przykładów zapisu tych dwóch właściwości.
Zamiast pisać w arkuszu stylów całą serię właściwości dla każdego marginesu osobno:
margin-top: 20px;
margin-bottom: 20px; [Czytaj dalej]

Skrótowce w XHTML

W XHTML funkcjonują dwa różne tagi na oznaczenie skrótów: <abbr> i <acronym>. Pozornie jest to pewien nadmiar, ale każdy z tych znaczników służy do oznaczenia skrótów innego rodzaju.
Tag <abbr> wykorzystywany jest do oznaczania skrótowców takich jak: inż., np., prof., nacz., red.  Natomiast <acronym> – jak sama nazwa może wskazywać, służy do oznaczania akronimów takich jak: USA, WWW, HTML, ZSRR, ChRLD, ZSNP, WP lub PO.
Składnia obydwu znaczników jest identyczna.

Przykład: [Czytaj dalej]

Kaskadowe arkusze stylów (CSS)

Kaskadowe arkusze stylów CSS

Kaskadowe arkusze stylów bardzo ułatwiają wszelkie przeformatowania dokumentów. Wystarczy zmienić definicję stylu w pliku arkusza, a wszystkie dokumenty, w których zadeklarowaliśmy łącze do arkusza – automatycznie zmienią swoje formatowanie. [Czytaj dalej]