Cięcie grafiki w GIMP-ie

Tworzenie kompletnych stron WWW na bazie narysowanej i pociętej grafiki traci sens w czasach, gdy króluje CSS3. Już chyba nikt nie tworzy w taki sposób swoich witryn, bo większość efektów niegdyś możliwych do uzyskania wyłącznie w postaci grafiki, dziś się staje standardem formatowania CSS.

Ale… czasami jednak trzeba pociąć obrazek, by jego fragmenty ostylować i wykorzystać jako tło elementów bloga zbudowanego na WordPressie, Joomli lub innym CMS-ie. A nieco bardziej zaawansowani użytkownicy mogą się pokusić o stworzenie własnego szablonu dla swojej strony na bazie CMS-a. I wtedy cięcie layoutu ma jak najbardziej sens. Niniejszy tekst pokazuje, jak to zrobić w GIMP-ie.

[Czytaj dalej]

Marginesy i dopełnienia w CSS

Przeglądając arkusze stylów na różnych stronach internetowych z pewnością widzieliście różnie zapisane wartości właściwości margin i padding (dopełnienie – margines wewnętrzny). Poniżej przedstawiam kilka przykładów zapisu tych dwóch właściwości.
Zamiast pisać w arkuszu stylów całą serię właściwości dla każdego marginesu osobno:
margin-top: 20px;
margin-bottom: 20px; [Czytaj dalej]

Skrótowce w XHTML

W XHTML funkcjonują dwa różne tagi na oznaczenie skrótów: <abbr> i <acronym>. Pozornie jest to pewien nadmiar, ale każdy z tych znaczników służy do oznaczenia skrótów innego rodzaju.
Tag <abbr> wykorzystywany jest do oznaczania skrótowców takich jak: inż., np., prof., nacz., red.  Natomiast <acronym> – jak sama nazwa może wskazywać, służy do oznaczania akronimów takich jak: USA, WWW, HTML, ZSRR, ChRLD, ZSNP, WP lub PO.
Składnia obydwu znaczników jest identyczna.

Przykład: [Czytaj dalej]

Kurs HTML CSS

Najważniejsze zagadnienia

(X)HTML (eXtended HyperText Markup Language) to system znaczników definiujących elementy na stronie i tworzących strukturę dokumentu do użycia w Internecie. HTML pozwala opisać strukturę informacji zawartych wewnątrz strony internetowej, nadając znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu – formując hiperłącza, akapity, nagłówki, listy – oraz pozwala na osadzanie w tekście dokumentu obrazków lub multimediów. Do szczegółowego opisu formatowania akapitów, nagłówków, użytych czcionek i kolorów, zalecane jest wykorzystywanie kaskadowych arkuszy stylów. Pozwala to na rozdzielenie struktury dokumentu od jego formatowania. Ważną cechą HTML-u, która przyczyniła się do popularności systemu WWW oraz Internetu, jest niezależność od systemu operacyjnego i wykorzystywanego sprzętu komputerowego. [Czytaj dalej]

Kaskadowe arkusze stylów (CSS)

Kaskadowe arkusze stylów CSS

Kaskadowe arkusze stylów bardzo ułatwiają wszelkie przeformatowania dokumentów. Wystarczy zmienić definicję stylu w pliku arkusza, a wszystkie dokumenty, w których zadeklarowaliśmy łącze do arkusza – automatycznie zmienią swoje formatowanie. [Czytaj dalej]