Jak wyciągnąć plik Excela osadzony w prezentacji PowerPoint

Użytkownicy programu PowerPoint nie zdają sobie czesto sprawy z tego, że bez problemu można wyodrębnić kompletny plik Excela ze wszystkimi arkuszami z danymi – z pliku prezentacji, w którym wstawiali jeden mały wykres lub tabelkę pochodzącą z Excela. Przy czym obojętne jest, czy wykres/tabela Excela w prezentacji była osadzana przez polecenie Obiekt ze wstążki Wstawianie, czy też przez zwyczajne skopiowanie i wklejenie jako obiekt osadzony bez łącza.

Jak to można zrobić? Przecież nie ma w PowerPoincie takiego polecenia.

Prosto: trzeba wykorzystać strukturę pliku pptx.

1. W Windows zamienić rozszerzenie pliku z pptx na ZIP

2. Otworzyć plik ZIP (zwykłymi narzędziami Windows otworzy się jako folder skompresowany)

3. W strukturze wyświetlonych folderów zlokalizować folder Embeddings – w nim zlokalizowane są osadzone pliki.

5. Skopiować widoczny plik Excela do innego foldera.

I teraz każdy może już mieć dostęp do wszystkich danych ze wszystkich arkuszy osadzonego pliku, chociaż wstawiliśmy tylko wykres! Ale z wykresem został osadzony calusieńki plik Excela.

Żeby się uchronić przed powyższą metodą „wyłuskiwania danych z plików osadzonych w prezentacji” – należy wykresy do prezentacji wklejać jako grafikę. Co prawda tracimy wtedy trochę bajerów w rodzaju animacji słupków, ale przynajmniej dane nam nie wyciekną,

Tagi , , , .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.