Nazwa w roli funkcji

zrzut ekranuDziś przykład wykorzystania nazwy w roli funkcji. Ponieważ w MS Excel nie stworzono jeszcze funkcji zwracającej datę jutrzejszą, pokażę w tym tekście, jak  stworzyć coś, co ten brak może zastąpić.

 

Zacznę od standardowej funkcji z kategorii daty i czasu: funkcji DZIŚ (w wersji angielskiej TODAY).

zrzut ekranu

Funkcja =DZIŚ() zwraca aktualną datę (o ile w Panelu sterowania Windows jest ustawiona poprawna data :-)).

zrzut ekranu

Tę funkcję wykorzystam do stworzenia nazwy, wyświetlającej datę jutrzejszą.

Wywołuję okienko Menedżera nazw (Ctrl+F3)

zrzut ekranu

Przyciskiem Nowy wywołuję okno tworzenia nowej nazwy i tam wprowadzam „JUTRO” jako nazwę i funkcję DZIŚ w roli zakresu, do którego nazwa ma się odwoływać. Wpisuję =DZIŚ()+1 by uzyskać datę jutrzejszą.

zrzut ekranuZatwierdzam ustawienia.

zrzut ekranu

Na liście nazw już pojawiła się nazwa JUTRO. Zamykam okno Menedżera nazw.

Teraz wpisuje do arkusza nową „funkcję” =JUTRO  (bez nawiasu, bo faktycznie nie jest to funkcja, a jedynie wywołanie nazwy)

zrzut ekranuMS Excel podpowiada nazwy, podobnie jak podpowiada funkcje.

zrzut ekranu

A teraz wynik naszego działania. Spodziewaliśmy się daty? To jest data! 🙂 Data w MS Excel to kolejny numer dnia liczony od początku kalendarza, czyli od 1900-01-01. Jako wynik naszego działania wyświetla się liczba dni, które do jutra miną od „początku czasu”.

zrzut ekranu

Zostaje nam wyświetlić ten wynik jako datę krótką.

zrzut ekranuGotowe 🙂

zrzut ekranuTo jedynie przykład, bo jako odwołania nazwy można użyć różnych funkcji i przez to rozszerzać typowe możliwości Excela. Przykładem może być nazwa oparta na funkcji =MIESIĄC(DZIŚ()), która jako wynik wyświetli numer aktualnego miesiąca, albo podobna nazwa: =ROK(DZIŚ()), wyświetlająca bieżący rok.

Tagi .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.