Nietypowy separator tysięczny

Kolejne pytanie, które pojawiło się w czasie szkolenia: tym razem chodziło o stworzenie w Excelu nietypowego separatora tysięcznego. Separatorem tysięcznym miał być znak plusa +

Liczba 1200 miała wyglądać tak: 1+200; liczba 3800 – tak: 3+800. Dodatkowo te liczby miały brać udział w obliczeniach, więc nie można było ich zapisywać jako tekstu.

Sposób 1: opcje

Jednym z rozwiązań jest ustawienie separatora tysięcznego w opcjach Excela. Wchodzimy w polecenie Plik –> Opcje –> Zaawansowane. I tam odnajdujemy sekcję Opcje edycji.

screenCzyścimy pole wyboru przy poleceniu Użyj separatorów systemowych i w okienku Separator tysięcy wpisujemy +


Od tej chwili w KAŻDYM pliku Excela włączenie formatowania Walutowego, Księgowego lub Liczbowego umieści w dużych liczbach plus jako separator tysięczny.


Jest to jednak dość niewygodne rozwiązanie, bo nie w każdej tabeli potrzebujemy takiego separatora tysięcznego.
Żeby przywrócić standardowe separatory, ponownie wchodzę w Opcje Excela i zaznaczam Użyj separatorów systemowych.

Sposób 2: formatowanie

Wygodniejszym sposobem jest stworzenie formatowania niestandardowego, które będzie działało wyłącznie na niektóre komórki. Mając zaznaczonych kilka przykładowych komórek wchodzę w okienko formatowania komórki (skrót klawiszowy Ctrl+1), a następnie w kategorię Niestandardowe.


W okienku Typ trzeba wpisać:

##+##0

gdzie + będzie pełnił funkcję separatora tysięcznego
jeśli chcemy do tego dodać nietypową jednostkę, np. km, wpis będzie wyglądał następująco

##+##0″ km”

(# jest opcjonalnym miejscem, w którym się ma wyświetlić cyfra, a 0 jest miejscem, gdzie musi się wyświetlić cyfra; założyłem, że w każdej komórce wpisana będzie liczba czterocyfrowa lub większa bez części dziesiętnych)


Przewagą tego rozwiązania nad poprzednim jest wykonanie formatowania wyłącznie na zaznaczonych komórkach i brak narzucenia znaczka + jako globalnego separapora tysięcznego.
Bez problemu takie liczby da się sumować i wykonywać na nich wszelkie inne operacje.

Tagi , .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.