Nieudokumentowana funkcja Excela: DATA.RÓŻNICA i jej zamienniki

zrzut ekranuNie wszystkie funkcje Excela da się odnaleźć w okienku wstawiania funkcji. Jedną z takich tajemniczych funkcji jest funkcja DATA.RÓŻNICA, która została wbudowania w ten program dla zachowania zgodności z Lotusem 123.

Funkcja ta pozwala na wyciągnięcie informacji o liczbie dni, pełnych miesięcy albo lat mieszczących się między dwiema datami.

Składnia jest następująca:

=DATA.RÓŻNICA(data początkowa;data końcowa;parametr)

Poniższy zapis wylicza ile jest dni pomiędzy datą początkową z komórki A1, a datą końcową z komórki A2

=DATA.RÓŻNICA(A1;A2;”d”)

Tutaj otrzymamy liczbę pełnych (zakończonych) miesięcy, między dwiema datami. Miesiące, do których zakończenia brakuje choćby jednego dnia – nie są wliczane.

=DATA.RÓŻNICA(A1;A2;”m”)

A w tym zapisie dostajemy informacje o liczbie pełnych lat.

=DATA.RÓŻNICA(A1;A2;”d”)

Tak funkcja nie występuje w okienku wstawiania funkcji, ale jest dość treściwie opisana na stronach Microsoft. Poniżej lista parametrów tej funkcji:

Y liczba pełnych lat

M liczba pełnych miesięcy

D liczba pełnych dni

MD Różnica między dniem w dacie początkowej a dniem w dacie końcowej. Miesiące i lata dat są ignorowane.

YM Różnica między miesiącem w dacie początkowej a miesiącem w dacie końcowej. Dni i lata dat są ignorowane.

YD Różnica między dniem w dacie początkowej a dniem w dacie końcowej. Lata dat są ignorowane.

 

Ale tę funkcje można zastąpić innymi sposobami liczenia. Liczbę dni można uzyskać przez zwyczajne odejmowanie komórki z datą początkową od komórki z datą końcową, albo przez użycie funkcji =DNI(data końcowa;data początkowa).

Liczbę lat można uzyskać z wyniku odejmowania dat, albo z wyniku funkcji =DNI() podzielonego przez 365,25 – czyli liczbę dni w roku, z uwzględnieniem lat przestępnych, następujących co cztery lata (do każdego roku dodaję jedną czwartą doby).

Najtrudniej jest zastąpić funkcję =DATA.RÓŻNICA() w przypadku konieczności wydobycia liczby zamkniętych miesięcy miedzy dwiema datami. Albo trzeba się posłużyć wtedy pewnym przybliżeniem, zakładając, że każdy miesiąc ma 31 dni – i liczbę dni zawartych miedzy dwiema datami podzielić przez 31.

Poniżej przykłady z tabeli:

zrzut ekranu

Albo też trzeba by było zbudować pomocniczą tabelę, zawierającą informacje o licznie dni w każdym miesiącu, z uwzględnieniem lat przestępnych – i do tej tabeli odnosić się przy przeliczeniach. To jest już jednak temat na całkiem  osobny tekst. 😉

Tagi , .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.