Podstawowe formaty plików graficznych

Porównanie właściwości wybranych formatów graficznych

BMP TIFF JPG/JPEG GIF
Rozszerzenie nazwy plików zawierających mapę bitową w formacie systemu Windows. Odczytywanie ich jest możliwe także w wielu aplikacjach działających w innych systemach operacyjnych i na innych platformach. Plik typu BMP może służyć do przechowywania map bitowych praktycznie dowolnego typu. Skrót od „Tagged Image File Format”. Jest to format pliku opracowany na potrzeby aplikacji używanych do kompozycji strony, obsługiwany też przez wszystkie aplikacje do obróbki obrazów. W plikach TIFF można przechowywać dane w formacie RGB, CMYK i LAB, (nie duotone). Format ustanowiony przez organizację JPEG (Joint Photographic Experts Group), będący międzynarodowym standardem przechowywania skompresowanych obrazów fotograficznych. Charakteryzuje się on kompresją powodującą jedynie minimalną utratę jakości obrazu. Skrót od angielskiej nazwy „Graphics Interchange Format”. Format ten został pierwotnie opracowany przez firmę CompuServe. Pliki w tym formacie zajmują minimalną ilość miejsca na dysku i są łatwo wymienialne między systemami. [Czytaj dalej]