Kurs HTML CSS

Najważniejsze zagadnienia

(X)HTML (eXtended HyperText Markup Language) to system znaczników definiujących elementy na stronie i tworzących strukturę dokumentu do użycia w Internecie. HTML pozwala opisać strukturę informacji zawartych wewnątrz strony internetowej, nadając znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu – formując hiperłącza, akapity, nagłówki, listy – oraz pozwala na osadzanie w tekście dokumentu obrazków lub multimediów. Do szczegółowego opisu formatowania akapitów, nagłówków, użytych czcionek i kolorów, zalecane jest wykorzystywanie kaskadowych arkuszy stylów. Pozwala to na rozdzielenie struktury dokumentu od jego formatowania. Ważną cechą HTML-u, która przyczyniła się do popularności systemu WWW oraz Internetu, jest niezależność od systemu operacyjnego i wykorzystywanego sprzętu komputerowego. [Czytaj dalej]

Kaskadowe arkusze stylów (CSS)

Kaskadowe arkusze stylów CSS

Kaskadowe arkusze stylów bardzo ułatwiają wszelkie przeformatowania dokumentów. Wystarczy zmienić definicję stylu w pliku arkusza, a wszystkie dokumenty, w których zadeklarowaliśmy łącze do arkusza – automatycznie zmienią swoje formatowanie. [Czytaj dalej]