Krzywe Beziera w programach PowerPoint, Word, Excel i Publisher

W slajdach programu PowerPscreenshot.0040oint, w dokumentach Worda i w arkuszach Excela można tworzyć i modyfikować kształty  wektorowe krzywymi Beziera, podobnie jak to się robi w CorelDRAW czy Adobe Illustrator.

Oczywiście możliwości edycyjne tych programów trudno porównać z porządnym programem do edycji grafiki wektorowej, jednak krzywe Beziera w nich są i działają.

 

 

Zaczynamy od wstawienia dowolnego kształtu z biblioteki kształtów. Można też użyć narzędzia Bazgroły, Kształt dowolny lub Krzywa, żeby od razu tworzyć kształt wektorowy, jakiego potrzebujemy. screenshot.0032

Narysowany kształt jest gotową ścieżką wektorową, teraz tylko trzeba go edytować. screenshot.0033

Wywołuję polecenie Edytuj punkty, które pozwala modyfikować ścieżkę.

screenshot.0034

Teraz pracuje się jak na Corelu DRAW albo Adobe Illustratorze: przemieszczamy punkty węzłowe, zmieniając przebieg linii. screenshot.0035

Natomiast łapiąc myszką za białe uchwyty sterujące możemy regulować wygięcie łuków fragmentu krzywej.

screenshot.0036

Identycznie jak w CoreluDRAW podzielono rodzaje punktów węzłowych. Mamy do dyspozycji trzy rodzaje punktów: gładki, prosty i narożny. Rodzaj punktu można zmienić kliknięciem prawym klawiszem myszy i wybraniem z listy podręcznej jednego z trzech rodzajów punktu.

Punkty gładkie mają uchwyty sterujące położone w jednej linii i te uchwyty mają jednakową długość. Wykorzystuje się ten rodzaj punktu do tworzenia łagodnych, obszernych łuków (jak niżej).

screenshot.0038

Punkt prosty jest podobny do gładkiego w tym, że ma uchwyty sterujące położone w jednej linii, natomiast długości uchwytów mogą być już różne. Wykorzystywany jest do tworzenia łuków, które z jednej strony punktu są mocniej wygięte, a drugiej strony nieco spłaszczone. Jak na obrazku poniżej.

screenshot.0039

Ostatni rodzaj punktu: narożny – może mieć różne długości uchwytów sterujących i uchwyty mogą być umieszczone pod kątem względem siebie. Pozwala tworzyć ostro wyglądające łuki.

screenshot.0040

Taki sposób edycji jest wspólny dla Worda, Excela i PowerPointa. Natomiast programy, które do rodziny MS Office zostały dołączone nieco później (Access, Publisher, Visio) albo nie mają tego sposobu edycji rysunków, albo mają go (Publisher) rozwiązany w sposób okrojony. W Publisherze da się edytować krzywe wyłącznie wtedy, gdy zostały stworzone za pomocą narzędzi: Bazgroły, Dowolny kształt albo Krzywa.

Bazgroły

screenshot.0042

Dowolny kształtscreenshot.0041

Krzywa

screenshot.0043

Dodatkową różnicą jest pojawienie się w Publisherze czwartego rodzaju punktu o nazwie Autopunkt.

Natomiast szczegóły edycji kształtów narysowanych tymi narzędziami są identyczne jak edycja wszystkich kształtów w Wordzie, Excelu i PowerPoincie.

Tagi , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.